Privacyverklaring - Camping Thueringer Wald

Camping Thüringer Wald
Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Privacyverklaring
Tenzij hieronder anders vermeld, is de beschikbaarstelling van uw persoonlijke gegevens wettelijk noch
contractueel vereist voor de sluiting van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het
niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als tijdens de verdere verwerking geen andere informatie
wordt verstrekt.
Onder "persoonsgerelateerde gegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon.

Server-logbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website
bezoekt, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser doorgegeven en in loggegevens
(server-logbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijv. de naam van de bezochte pagina,
de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider.
Deze gegevens dienen uitsluitend om de storingsvrije werking van onze website te garanderen en ons aanbod te
verbeteren. Het is niet mogelijk deze gegevens toe te wijzen aan een bepaalde persoon.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Bij gebruik van het contactformulier, verzamelen we uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst)
alleen voor zover u deze hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het opnemen van contact. Door het
verzenden van uw bericht gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt
met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed
is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens gewist als
u niet hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Gebruik van Google reCAPTCHA
Op onze website gebruiken we de dienst reCAPTCHA van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; „Google“). De vraag dient om te kunnen onderscheiden of de invoer door een persoon
wordt gedaan of door geautomatiseerde, machinale verwerking geschiedt. De vraag omvat het verzenden van
het IP-adres en evt. verdere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google.
Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar verder verwerkt. Uw IP-adres wordt door Google echter
tevoren verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst
inzake de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een
server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal
Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze service te evalueren. Het IP-adres dat in het kader
van ReCaptcha door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van
Google. Indien nodig worden daarbij uw gegevens ook naar de VS verzonden. Voor gegevensoverdrachten naar
de VS is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, het "Privacy Shield". Google neemt deel aan
het "Privacy Shield" en heeft zich aan de richtlijnen onderworpen. Door op de vraag te drukken stemt u in met de
verwerking van uw gegevens. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a
AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de
verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en haar privacyverklaring vindt u op:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de
internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Als een gebruiker een
website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie
bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de
website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever
en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser te herkennen, zelfs na een
paginawissel, en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden
zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een
paginawissel.
De verwerking gebeurt op basis van § 15 (3) TMG alsmede artikel 6 (1) sub f AVG met het oog op het
gerechtvaardigde belang bij de bovengenoemde doeleinden.
De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden gepseudonimiseerd door technische
voorzorgsmaatregelen. Het is daarom niet meer mogelijk de gegevens te koppelen aan uw persoon. De
gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van u opgeslagen.
Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door
in uw internetbrowser de juiste technische instellingen te kiezen, kunt u het opslaan van cookies en de overdracht
van de daarin opgeslagen gegevens voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden
verwijderd. Wij wijzen u er echter dat u dan in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle
omvang kunt benutten.
Via de onderstaande links kunt u informeren hoe u de cookies bij de belangrijkste browsers kunt beheren (o.a.
ook deactiveren):
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Gebruik van YouTube
Wij gebruiken op onze website de embedding-functie van YouTube-video's van YouTube LLC. (901 Cherry Ave.,
San Bruno, CA 94066, USA; „YouTube“).
YouTube is een met Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”)
verbonden onderneming.
De functie geeft video's weer die zijn gedeponeerd bij YouTube in een iFrame op de website. Daarbij is de optie
„Geavanceerde privacymodus“ geactiveerd. Daardoor slaat YouTube geen informatie op over de bezoekers van
de website. Pas wanneer u een video bekijkt, wordt de informatie hierover aan YouTube doorgegeven en daar
opgeslagen.
Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van de gegevens door YouTube en Google en over de
daarmee samenhangende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacy
policy van YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

Gebruik van GoogleMaps
Op onze website gebruiken we de inbeddingsfunctie van GoogleMaps-kaarten van Google Inc. (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve landkaarten mogelijk.
Daarbij verzamelt, verwerkt en gebruikt Google de gegevens van bezoekers van de websites wanneer zij de
pagina's bezoeken waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd. Meer informatie over het verzamelen en het
gebruik van gegevens door Google is te vinden in de informatie van Google over privacy policy op
https://www.google.com/privacypolicy.html.
Daar kunt u ook uw instellingen in het privacycentrum wijzigen, zodat u uw gegevens die door Google worden
verwerkt, kunt beheren en beschermen.
Indien nodig worden daarbij uw gegevens ook naar de VS verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de
Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar de VS beschikbaar.
Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.
Hiervoor moet u de JavaScript-toepassing in uw browser uitschakelen. Wij wijzen u er echter in dit geval op dat u
in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website, zoals bijvoorbeeld de interactieve kaartweergave, in
volle omvang kunt benutten.

Rechten van de getroffen persoon
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan heeft u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG de
volgende rechten: Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid
van gegevens.
Bovendien heeft u op grond van artikel 21 (1) AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op
basis van artikel 6 (1) f AVG, evenals tegen de verwerking gericht op direct mail.
Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens vindt u in ons colofon.
Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder als u van mening
bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig gebeurt.

Laatste update: 25.04.2018

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü